miercuri, 5 iulie 2017

Rezultatele Examenului de Bacalaureat 2017

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN" BRĂILA
BRĂILA, JUDEŢUL BRAILA
Lista candidaţilor la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie2017Ministerul Educației Naționale BACALUREAT 2017
Liceul Teoretic ,,Mihail sebastian" Brăila

vineri, 9 iunie 2017

Rezultate PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ

Felicitări premianților! Felicitări participanților, elevi și profesori!

Festivitatea  de  premiere  la  Biblioteca  Județeană  ,,Panait  Istrati"  Brăila, 14 iunie 2017.
Mulțumim partenerilor noștri Secția de Împrumut pentru copii.Ludoteca de la Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati" din Brăila.


14.iunie.2017
Iată și primele imagini de la festivitatea de premiere și de la expoziția secțiunii de creație plastică.


marți, 30 mai 2017

Mihail Sebastian şi prietenii lui filozofi, dezbatere la Muzeul Brăilei ,,Carol I"Nae Ionescu
,,Plâns nervos, imposibil de stăpânit, ieri-dimineață, intrând în Casa lui Nae Ionescu, după două ore după ce a murit. Se ducea cu el o întreagă perioadă din viața mea, acum - acum de-abia - definitiv închisă. Ce soartă stranie a avut omul ăsta extraordinar, care moare neîmplinit, nerealizat, învins și -dacă nu mi-ar fi greu s-o spun - ratat. Mi-e greu atât de drag tocmai pentru că a avut așa de puțin noroc."
Mihail Sebastian, Jurnal

Mircea Eliade
,,Îl voi pierde pe Mircea pentru atâta lucru? Pot uita tot ce este excepțional în el, generozitatea lui, puterea lui de viață, omenia lui, dragostea lui, tot ce e tânăr, copilăros sincer în el? Nu știu. Simt între noi tăceri jenante, care ascund numai pe jumătate explicațiile de care fugim, fiindcă le simțim probabil fiecare, și acumulez mereu deziluzii - între care prezența lui la Vremea antisemită."
Mihail Sebastian, Jurnal

La Centru Memorial al Muzeul Brăilei ,,Carol I" elevii claselor a XI-a, coordonați de d-na prof Ghețu Oana,  au participat la dezbaterea cu tema Mihail Sebastian și prietenii lui filozofi, moderator find prof.dr.Valentin Popa, iar invitați d-na Ilie Elena, sefa secției ,,Casa Memorială D.P.Perpessicius".

Cu o bibliografie atent pregătită împreună cu d-na profesor, elevii au pregătit din timp pasje din viața celor trei scriitori, legat de prietenia lor.


marți, 16 mai 2017

Pledoarie pentru lectură_Concurs interjudețean

motto ,,Cărțile sunt cei mai tăcuți si constanți prieteni; sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri și cei mai răbdători profesori”

CONCURS INTERJUDEȚEAN
EDIȚIA I, MAI 2017


COORDONATORI:

1. profesor GHEȚU OANA, telefon 0746064898, email ghetuoana@yahoo.com
2. bibiotecar STANCIU DOINA MIHAELA, telefon 0740681971, email dari2006@yahoo.com

ORGANIZATORI:

Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian", Strada Sergent Tătaru nr. 2, Brăila
Biblioteca Județeană “Panait Istrati”, Piața Poligon, nr. 4, Brăila

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

BIBLIOTECAR DOINA MIHAELA STANCIU Biblio. Jud.,,Panait Istrati”
BIBLIOTECAR ANGELICA NECULA Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"
PROF. OANA GHEȚU Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"
PROF. COSTEL GHEȚU, Colegiul Economic ,,Ion Ghica” 
PROF. MARIANA POPESCU Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"
PROF. CALCIU IULIANA Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL 
Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI :
  •   popularizarea şi valorificarea unor strategii inovatoare pentru îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul elevilor
  •   stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice
  •   evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a personalităţii
  •   promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice
  •   valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi extracurricular
  •   realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante 
  •   realizarea unei colaborări eficiente între elevi și biblioteca şcolară 
  •   dezvoltare personal și professională.

GRUPUL ŢINTĂ CĂRUIA SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:
  Elevii claselor II-XII
  Cadre didactice

STRUCTURA PROBELOR : 
A. Creație literară ( compunere, eseu, text argumentativ)
B. Creație plastică (ilustrarea temei printr-o tehnică la alegere, inclusive fotografie, format A4).

- Pentru elevi  ai ciclului primar cu tema “Cartea care m-a influențat“.
- Pentru elevi ai ciclului gimnazial cu tema “Cartea care m-a influențat“.
- Pentru elevi ai ciclului liceal cu tema                                                              “Cartea care m-a influențat“ / “Lectură vs tehnologie“.
- Pentru cadrele didactice proba A, cu tema                                                   “Cartea care m-a influențat“ / “Lectură vs tehnologie“.

ÎNSCRIERE PARTICIPANȚI:
Înscrierea participanților până la data de 09 iunie 2017, pe adresa  de email ghetuoana@yahoo.com.   

REGULAMENT

  Creațiile literare vor fi tehnoredactate pe format A4,format Word, Times New Roman, caractere de 12, la distanță de un rând, margini 2 centimetri, cu diacritice, alb-negru prin respectarea template concurs. Creațiile plastice vor fi realizate pe suport hârtie, format A4 și vor respecta tema concursului. Fiecare lucrare  va avea în colţul din dreapta jos, o etichetă pe care vor fi trecute CU MAJUSCULE următoarele date: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, școala de proveniență, orașul/județul, numele cadrului didactic îndrumător
  Vor fi trimise in format electronic / scanat pe adresa de email ghetuoana@yahoo.com. Lucrările împreună cu Fișa de înscriere, Acordul de parteneriat și un plic A4 vor fi depuse și în format letric pe adresa: Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, P-ța Poligon, nr. 4, Jud. Brăila, Ludoteca cu menţiunea pentru Concursul “Pledoarie pentru lectură”.
  Fiecare lucrare va fi elaborată individual si va avea intre 1 pagina ( pentru ciclul primar), 1-2 pagini (ciclul gimnazial), 1-3 pagini ( ciclul liceal/cadre didactice).
  Prin participarea eseurilor în concurs, participantul declară implicit că lucrarea îi aparține integral și nu a folosit alte surse decât cele indicate de bibliografie.
  Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 5 lucrări ale elevilor.
  Lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă și pe secțiuni pâna la data de 15 iunie 2017.
  Lucrările, din cadrul ambelor secțiuni, vor fi publicate pe pagina Concursul “Pledoarie pentru lectură”
  Prin înscrierea în concurs, participantul își oferă acordul de publicare a lucrărilor pe pagina concursului.
  Datele personale ale participanților sunt confidențiale și sunt folosite doar pentru buna desfășurare a concursului.
  Lucrările care nu respectă tema concursului, sau nu aparțin autorului menționat, vor fi respinse.
  Lucrările nu au fost publicate anterior.
  Se vor acorda premiul I, II, III și Mențiuni pe fiecare secțiune și categorie de vârstă/clasă.
  Diplomele vor fi acordate pana la 23 iunie 2017, direct la sediul Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila sau prin poștă.
Fiecare cadru didactic coordonator va primi diplomă de participare.
NU se percepe taxa de participare.
Proiectul Pledoarie pentru lectură
Acord de parteneriat

fișa de înscriere_elev


      fișă de înscrieire_cadru didactic


Mulțumim partenerilor noștrii pentru mediatizare și afiș, Biblioteca Judeteana "Panait Istrati" Braila și nu în ultimul rând Consiliul Județean Brăila
Amănunte găsiți pe siteul Secția de Împrumut pentru copii.Ludoteca gazda concursului și pagina evenimentului creat 
Concurs interjudețean "Pledoarie pentru lectură"

marți, 9 mai 2017

60 ani de când Robert Schumann a propus formarea Uniunii EuropeneZiua Europei 2017, mai precis 60 ani de când Robert Schumann a propus formarea Uniunii Europei si 10 ani de cand Romania face parte din UE.

O altfel de ora de istorie s-a desfăşurat cu elevii clasei a X-a A.

Timp de o săptămână, 2-9 mai, elevii au au răsfoit paginile cărţilor din expoziţia ,,Visul European" şi s-au informat din diferite surse de internet în laboratorul de documentare şi informare al bibliotecii, în vederea pregătirii activităţii.

 
 
Coordonaţi de doamna prof. dr. Mihaela Elena Ciocoiţei, de istorie, elevii au rememorat principalele evenimente ale Războiului de Idependenţă şi ale Uniunii Europene prin prezentările power-point pregătite.
  
  
În sala de clasă a fost instalat un video-proiector unde au ascultat de pe canalul youtube un fragment din Simfonia aIX-a ODA BUCURIEI de Beethoven apoi într-o variantă karaoke (ro) imnul Uniunii Europene.
 
 
Lista statelor din Uniunea Europeană după populație, 28  - Wikipedia_files