joi, 14 aprilie 2011

Scriitori braileni in oglinda timpului

Activitatea: Proiect de parteneriat educaţional - "Scriitori Brăileni În Oglinda Timpului"
Tematica: "Fragmente dintr-un carnet găsit" de Mihail Sebastian
Locaţia : Liceul Teoretic "Mihail Sebastian", ora 14, 13.04.2011
Coordonator: profesor Voinea Raluca

Acest parteneriat are în vedere dezvoltarea orizontului de lectură al elevilor, înţelegerea raportului dintre realitate şi ficţiune, a legăturii literaturii cu viaţa, stimulând curiozitatea acestora prin popasuri în peisajul literar cultural brăilean.

Liceele implicate în acest acord de parteneriat sunt: Liceul Teoretic "Mihail Sebastian", Liceul Teoretic "Panait Cerna", Liceul "D.P.Perpessicius", Liceul Teoretic "Panait Istrati".

Întregul demers instructiv educativ vizează transformarea elevilor în actori principali, atingerea unor obiective de natură, informală, socio-comportamentală.
Conducerea Liceului Teoretic "Mihail Sebastian", în persoana Doamnei Director Rusu Gheorghiţa, respectiv Doamna Director adjunct Marin Liliana, a susţinut încă de la început ideea unui astfel de Parteneriat educaţional, sprijinind ca de fiecare dată desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor instructiv educative. Deschiderea către o comunicare transparentă, dorinţa de a susţine şi de a promova valorile au costituit un element esenţial în desfăşurarea fiecărui proiect.

Prin intermediul unei astfel de activităţi vor fi urmărite aspectele: cultivarea plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii, stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectură, cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare, formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române brăilene.

Activitatea de astăzi are ca tematică opera lui Mihail Sebastian, mai precis spus – pagina de jurnal.
Fiecare echipă formată din şase elevi ai liceelor implicate va prezenta un material deja stabilit urmărind aspectele: viaţa şi opera lui Mihail Sebastian, fişier critic, întocmirea unei pagini de jurnal, respectiv un eseu cu titlul "Funcţia visului în opera lui Mihail Sebastian".

La final elevilor li se va da un test. Se va juriza şi se vor acorda diplome şi premii în cărţi.
În timpul corectării testului, invitaţii vor asista la un moment artistic pregătit de către elevii: Ciutacu Ionuţ – orgă, Aliman Raluca - voce şi la o expoziţie realizată de către Doamna bibliotecar Necula Angelica ce a avut şi sprijinul Bibliotecii Judeţene "Panai Istrati".


Filmul activitatii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu