miercuri, 6 iunie 2012

Școala în care vrei să înveți și tu!

Oferta educațională  
clasa aIX-a pentru anul școlar 2012-2013
     Învăţământul liceal – zi - filiere teoretică

 – real 
 Matematică Informatică = 28 elevi 
 Ştiinţele Naturii = 56 elevi 

– uman 
 Ştiinţe sociale = 56 elevi 
 Filologie, intensiv engleză = 28 elevi 

Ultima medie la examenul de admitere în clasa a IX-a, în ultimul an, a fost: 
                       ♦ uman filologie engleză – 7,02
                       ♦ uman ştiinţe sociale – 7,23 
                       ♦ real mate. – inf. – 6,60 
                       ♦ ştiinţe ale naturii – 6,78

Spaţii şcolare şi dotări materiale

Liceul a fost înființat în anul 1975. Activitatea se desfăşoară în 2 clădiri dotate cu toate utilităţi şi încălzire proprie. Spaţiile din unitate sunt utilizate astfel: 

spaţii de învăţământ:

§ săli de clasă -25; 
§ laboratoare: 
-1 laborator de chimie; 
-1 laborator de fizică; 
-1 laborator de biologie; 
- 3 laboratoare de informatică
§ cabinete: 
-1 cabinet de consiliere psiho-pedag; 
-1 cabinet european; 
-1 cabinet medical;
-1 cabinet de limba și literatura română ,,Mihail Sebastian” 
§ sală de sport-1; 


spaţii auxiliare: 
- Centrul de Informare şi Documentare (biblioteca cu 17910 volume); 

Unitatea este dotată cu tehnică şi aparatură de ultimă generaţie: calculatoare conectate la internet, copiatoare, multifuncționale, videoproiectoare,telef,fax. 

Resurse umane

Activitatea didactică este susţinută de un număr de 55 de cadre didactice, toate calificate. 
Dintre acestea: 
-2 cadre didactice cu doctorat; 
-1 cadru didactic doctorand; 
-20 cadre didactice au gradul I; 
-19 cadre didactice au gradul II;
-12 au definitivat.

Informaţii relevante pentru absolvenţii claselor a VIII-a

Munca, seriozitatea, abnegaţia, disciplina, tinereţea, preţuirea, buna înţelegere, respectul şi armonia sunt cuvintele care ne definesc. 
Politica educaţională a Liceului Teoretic ,,Mihail Sebastian”, în contextul reformei, încearcă să contribuie la dezvoltarea integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor, la însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, la formarea capacităţilor intelectuale, a tehnicii de muncă şi abilităţilor practice şi, nu în ultimul rând, la formarea acestora ca cetăţeni ai Europei. 
Iată câteva motive în plus pentru a alege să urmaţi cursurile la acest liceu:


-posibilitatea implicării în proiecte şi parteneriate şcolare; 
-existenţa unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală, deschidere şi stimulare; 
-cadre didactice calificate şi bine pregătite; 
-existenţa în unitate a unor formatori; 
-colaborare bună cu instituţii locale pentru realizarea unor proiecte extracurriculare; 
-dotarea laboratoarelor cu materiale didactice moderne; 
-mobilități ale elevilor în cadrul proiectelor internaționale.

La terminarea liceului elevii vor dobândi: 
- certificat de absolvire a liceului; 
- diploma de bacalaureat; 
- diplomă de merit pentru elevii cu rezultate deosebite; 
- atestat de competenţe profesionale (informatică, limba engleză). 


Școala în care vrei să înveți și tu! 

LICEUL TEORETIC ,,MIHAIL SEBASTIAN”

Str. SERGENT TĂTARU Nr.2 BRĂILA
telefon: 0239/612082
email mihailsebastian2003@yahoo.com
http://mihailsebastian.ucoz.com/

Director: prof. Gheorghiţa RUSU
Director adj.: prof. Liliana Marin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu