marți, 16 mai 2017

Pledoarie pentru lectură_Concurs interjudețean

motto ,,Cărțile sunt cei mai tăcuți si constanți prieteni; sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri și cei mai răbdători profesori”

CONCURS INTERJUDEȚEAN
EDIȚIA I, MAI 2017


COORDONATORI:

1. profesor GHEȚU OANA, telefon 0746064898, email ghetuoana@yahoo.com
2. bibiotecar STANCIU DOINA MIHAELA, telefon 0740681971, email dari2006@yahoo.com

ORGANIZATORI:

Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian", Strada Sergent Tătaru nr. 2, Brăila
Biblioteca Județeană “Panait Istrati”, Piața Poligon, nr. 4, Brăila

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

BIBLIOTECAR DOINA MIHAELA STANCIU Biblio. Jud.,,Panait Istrati”
BIBLIOTECAR ANGELICA NECULA Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"
PROF. OANA GHEȚU Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"
PROF. COSTEL GHEȚU, Colegiul Economic ,,Ion Ghica” 
PROF. MARIANA POPESCU Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"
PROF. CALCIU IULIANA Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian"

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL 
Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI :
  •   popularizarea şi valorificarea unor strategii inovatoare pentru îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul elevilor
  •   stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice
  •   evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a personalităţii
  •   promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice
  •   valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi extracurricular
  •   realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante 
  •   realizarea unei colaborări eficiente între elevi și biblioteca şcolară 
  •   dezvoltare personal și professională.

GRUPUL ŢINTĂ CĂRUIA SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:
  Elevii claselor II-XII
  Cadre didactice

STRUCTURA PROBELOR : 
A. Creație literară ( compunere, eseu, text argumentativ)
B. Creație plastică (ilustrarea temei printr-o tehnică la alegere, inclusive fotografie, format A4).

- Pentru elevi  ai ciclului primar cu tema “Cartea care m-a influențat“.
- Pentru elevi ai ciclului gimnazial cu tema “Cartea care m-a influențat“.
- Pentru elevi ai ciclului liceal cu tema                                                              “Cartea care m-a influențat“ / “Lectură vs tehnologie“.
- Pentru cadrele didactice proba A, cu tema                                                   “Cartea care m-a influențat“ / “Lectură vs tehnologie“.

ÎNSCRIERE PARTICIPANȚI:
Înscrierea participanților până la data de 09 iunie 2017, pe adresa  de email ghetuoana@yahoo.com.   

REGULAMENT

  Creațiile literare vor fi tehnoredactate pe format A4,format Word, Times New Roman, caractere de 12, la distanță de un rând, margini 2 centimetri, cu diacritice, alb-negru prin respectarea template concurs. Creațiile plastice vor fi realizate pe suport hârtie, format A4 și vor respecta tema concursului. Fiecare lucrare  va avea în colţul din dreapta jos, o etichetă pe care vor fi trecute CU MAJUSCULE următoarele date: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, școala de proveniență, orașul/județul, numele cadrului didactic îndrumător
  Vor fi trimise in format electronic / scanat pe adresa de email ghetuoana@yahoo.com. Lucrările împreună cu Fișa de înscriere, Acordul de parteneriat și un plic A4 vor fi depuse și în format letric pe adresa: Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, P-ța Poligon, nr. 4, Jud. Brăila, Ludoteca cu menţiunea pentru Concursul “Pledoarie pentru lectură”.
  Fiecare lucrare va fi elaborată individual si va avea intre 1 pagina ( pentru ciclul primar), 1-2 pagini (ciclul gimnazial), 1-3 pagini ( ciclul liceal/cadre didactice).
  Prin participarea eseurilor în concurs, participantul declară implicit că lucrarea îi aparține integral și nu a folosit alte surse decât cele indicate de bibliografie.
  Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 5 lucrări ale elevilor.
  Lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă și pe secțiuni pâna la data de 15 iunie 2017.
  Lucrările, din cadrul ambelor secțiuni, vor fi publicate pe pagina Concursul “Pledoarie pentru lectură”
  Prin înscrierea în concurs, participantul își oferă acordul de publicare a lucrărilor pe pagina concursului.
  Datele personale ale participanților sunt confidențiale și sunt folosite doar pentru buna desfășurare a concursului.
  Lucrările care nu respectă tema concursului, sau nu aparțin autorului menționat, vor fi respinse.
  Lucrările nu au fost publicate anterior.
  Se vor acorda premiul I, II, III și Mențiuni pe fiecare secțiune și categorie de vârstă/clasă.
  Diplomele vor fi acordate pana la 23 iunie 2017, direct la sediul Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila sau prin poștă.
Fiecare cadru didactic coordonator va primi diplomă de participare.
NU se percepe taxa de participare.
Proiectul Pledoarie pentru lectură
Acord de parteneriat

fișa de înscriere_elev


      fișă de înscrieire_cadru didactic


Mulțumim partenerilor noștrii pentru mediatizare și afiș, Biblioteca Judeteana "Panait Istrati" Braila și nu în ultimul rând Consiliul Județean Brăila
Amănunte găsiți pe siteul Secția de Împrumut pentru copii.Ludoteca gazda concursului și pagina evenimentului creat 
Concurs interjudețean "Pledoarie pentru lectură"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu